Liên hệ tư vấn: 0976188795 - 0889809179

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA 
Thửa 99, Khu Đồng Quàn, Đường 10, Xã Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định
Email: maihoa.pqa@gmail.com
Hotline: 0976.188.795 (Tư vấn 24/7)
Điện thoại:0932.213.269
website: www.thuocpqa.vn

Liên hệ